Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Träprodukter

Det sägs att ”ett träd utan rötter står ostadigt.” Fast med en trästomme på betong är höststormen välkommen. Husets stomme är ryggraden i själva bygget. Här hittar du träprodukter såsom limträ, spontpanel, obehandlat virke, formvirke och läkt.