Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Isolera yttertak

Att isolera yttertaket kan vara ett bra alternativ till att isolera vindsbjälklaget, framförallt om det finns planer på att göra fler åtgärder på och kring taket, till exempel att byta tegelpannor eller underlagspapp. Isolering av yttertak gör att vinden blir varmare och torrare, vilket ofta minimerar de problem som kan uppstå i kallvindar.

Flera typer av isolermaterial i skivform kan användas och kan med fördel placeras på både insida av yttertak samt på utsidan. Börja med att isolera kring takfoten och därefter kring stödben och snedtak.

Tänk på att om vindsutrymmet ventileras via takfoten får inte isoleringen ligga direkt mot yttertaket. Använd en vindavdelare från takfoten som bildar en luftspalt mot yttertaket. Luftspalten bör vara minst 25 mm.

Vänd dig gärna till din Woody-rådgivare för att bli guidad till rätt information och produkter.