Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Branschregler för våtrum

Branschregler för våtrum

Våtrum är på många sätt mer komplexa än andra rum och ställer högre krav. Det är viktigt att ingen fukt får komma ut i exempelvis en bakomliggande träkonstruktion. Följ kraven på vilka produkter som får finnas i badrum samt hur monteringen ska ske.

Var noga med att underlag och tätskikt monteras rätt för att undvika framtida fuktproblem. Välj noga ut korrekt material hela vägen och följ branschreglerna som finns upprättade för våtrum. Leverantörens monteringsanvisningar ska följas och din Woody-rådgivare kan med fördel ge dig stöd och råd vid ditt våtrumsprojekt. Tänk på att reklamering kan ske om läckage eller fuktproblem uppstår upp till tio år efter att arbetet avslutats, enligt konsumentköplagen.

Det finns olika branschregler att följa, beroende på aktör och område där respektive bransch tolkat lagen (t.ex. keramik, plastmattor, målade väggar eller VVS-installationer). De olika behörigheterna benämns alltså olika, beroende på bransch. Det är viktigt att veta att det finns mer än en typ av behörighet, t.ex. godkänd av GVK för våtrum men inte för BKR (Byggkeramikrådet). För att dessa skall gälla måste reglerna avtalas mellan kund och byggare. Båda är enskilt korrekta och följ en av dem och utför arbetet efter instruktionerna för att projektet ska bli rätt. På branschorganisationernas hemsidor beskrivs hur reglerna bör tillämpas. Funderar man som lekman på att utföra arbetet själv kan det vara bra att veta att vissa försäkringsbolag bara godkänner och ersätter skador som uppkommit om en auktoriserad fackman utfört jobbet.

Tänk på att använda det material som leverantören rekommenderar dig att använda. Följ också deras instruktioner. Tänk på att allt tätskikt ska upp i badrummet för att undvika att fukt tränger ut någonstans. Se noga över ventilationen så att fuktig luft kan ventileras ut. Använd material och produkter som är utprovade tillsammans i system för att slutresultatet ska bli bra.

Länkar