Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Om branschregler

Om branschregler

Branschregler har upprättats av olika organisationer i byggbranschen och fungerar som vägledning för aktiva i branschen. Branschreglerna är inte tvingande men bör efterföljas.

Att hitta rätt bland regler och rekommendationer i byggbranschen är inte alltid lätt. Det är dock viktigt att hålla sig uppdaterad, framförallt som proffsbyggare. Det säkraste sättet är att vara med i en branschorganisation där man kontinuerlig får information och erbjuds kurser. Även som icke-medlem finns det mycket värdefull information att hämta från organisationernas respektive webbplatser. Tillverkare av byggmaterial kan rekommendera och ge specifika anvisningar för användandet av sina produkter och återförsäljare, som vi på Woody Bygghandel, hjälper gärna till att lotsa bland regler och rekommendationer.

Boverket har det övergripande uppsiktsansvaret enligt plan- och bygglagen för byggandet i Sverige. De har också möjlighet att i vissa fall precisera de krav som samhället ställer på byggnadsverk och tomtmark genom exempelvis BOVERKETS BYGGREGLER (BBR). Det betyder att Boverket sätter normerna för vilka regler och lagar som gäller. Utifrån dessa är det sedan branschorganisationernas roll att hitta lösningar. Detta sker genom ett nära samarbete mellan Boverket, branschorganisationer och försäkringsbolag.

Att frångå branschregler innebär stora risker och ställer mycket höga krav på dig som är byggare. Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare för att få råd och tips på vilka branschregler som finns och bör tillämpas i ditt projekt.

Länkar