Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

Funktionsregler för tak

Funktionsregler för tak

För att öka taksäkerheten har funktionsregler för tak upprättats. Alla tak som uppförs ska uppfylla de krav som bygglagstiftningen anger.

Taksäkerheten regleras av flera myndigheter, där Boverket skriver om de regler som gäller fasta takskyddsanordningar. Syftet är att öka taksäkerheten och förebygga olyckor. I funktionsreglerna framgår vilka fasta takskyddsanordningar som det ska eller bör finnas i olika situationer och hållbarheten på dessa. Reglerna omfattar också tillträdesvägar och förflyttningar på tak. Det finns även krav på skyddsanordningar mot fallande is och snö ovanför entréer.

Byggarens arbetsgivare måste vidta vissa åtgärder innan arbeten på tak kan ske. Dessa åtgärder framgår av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Särskilda regler gäller också för arbetstagaren. Oavsett om du har egen firma eller är anställd bör du vara uppdaterad om reglerna då du utför ett takprojekt.

Att frångå allmänna råd innebär stora risker och ställer mycket höga krav på dig som är byggare. Ta gärna hjälp av din Woody-rådgivare för att få råd och tips på vilka funktionsregler som finns och bör tillämpas i ditt takprojekt.

Länkar